De verandering die je zoekt, zit altijd in jezelf

Coaching

“Praten over problemen creëert problemen- praten over oplossingen creëert oplossingen”. (Steve de Shazar)
Loopt u al tijden in hetzelfde cirkeltje rond en komt u er niet uit? Loopt u vast op uw werk of zou u met meer plezier naar uw werk willen gaan? Stapt u steeds weer in dezelfde valkuil, op uw werk of thuis? Of kampt u met andere vragen of problemen in uw persoonlijk of werkzaam leven waar u concreet iets aan wilt doen?

Schakel mij in! Via de methode van Oplossingsgerichte coaching geef ik u een duw in de goede richting en ondersteun ik u in uw zoektocht. In mijn coaching baseer ik me op eigen talenten, wijsheden en vaardigheden en niet op tekortkomingen. Ik laat u zelf ontdekken wat goed voor u is en wat u wilt bereiken. We praten niet zo zeer over problemen maar over oplossingen. Vervolgens geef ik u opdrachten om deze oplossingen om te zetten in nieuw gedrag. Deze vorm van coaching is kortdurend en effectief.

De oplossingsgerichte benadering is gebaseerd op de inzichten van Insoo Kim Berg, één van de oprichters van de kortdurende oplossingsgerichte benadering en Peter Szabo, oprichter en directeur van het Weiterbildungsforum Basel, het grootste coachingsopleidingsinstituut van Zwitserland.

Tijdsduur
Over het algemeen is twee tot vier maanden voldoende voor het pakket van intakegesprek en 4 sessies. Hiervan kan afgeweken worden.

 

Vergoedingen

Door de werkgever
Meestal hebben werkgevers mogelijkheden om de coachingskosten te vergoeden. De meeste bedrijven hebben een budget voor scholing en loopbaanontwikkeling, duurzame inzetbaarheid of in het kader van preventie van ziekteverzuim. De HR-adviseur of bedrijfsarts kan u hierover informeren.

Door de belastingdienst
Als het gaat om het zoeken van een (nieuwe) baan of om scholing dan zijn er mogelijkheden om de coachingskosten gedeeltelijk af te trekken van de belastingen. Informeer bij de Belastingdienst of bij uw belastingadviseur.