Don’t be afraid of change

Re-integratie Spoor 3

U ontvangt een WGA-uitkering en uw vorige werkgever betaalt de uitkeringslasten? Wilt u graag terug naar de arbeidsmarkt en heeft u daarbij ondersteuning nodig? Mogelijk komt u in aanmerking voor een re-integratietraject Spoor 3. Informeer bij uw vorige werkgever.

 

Een Spoor 3-traject kan er als volgt uitzien:

Intakefase
Een goede start van een 3e spoortraject kan een driegesprek met u en uw ex-werkgever zijn. Ook is hieraan voorafgaand een vrijblijvend kennismakingsgesprek met mij mogelijk.

Vervolgens vindt er een intakegesprek plaats waarbij u aangeeft wat uw loopbaanvragen zijn en waar u ondersteuning bij nodig heeft.

Oriëntatie- en onderzoeksfase
In de oriëntatiefase stellen we samen uw kerncompetenties, vaardigheden, drives, motivatie maar ook valkuilen en beperkingen vast.

Eventueel kan de zogenaamde FIT-test ingezet worden. De FIT-test is uniek en ontwikkeld door TNO. Het betreft een vragenlijst voor werknemers met een persoonlijke, sociale of fysieke beperking. Wat kan nog wel, ondanks de beperking(en)?
Op basis hiervan stelt u uw eigen beroepsprofiel op en toetst deze aan de arbeidsmarkt.

Training- en sollicitatiefase

 • Een werkervaringsplaats is een uitstekende manier om mee te draaien in een ander bedrijf in een ander type functie. In overleg kan een werkervarings-plaats worden gezocht.
 • Arbeidsmarktverkenning.
 • Sollicitatie-ondersteuning:
  1. Opstellen van een marktgericht en modern CV
  2. On-line leren inschrijven bij vacature databanken en uitzendbureaus
  3. Netwerk in kaart brengen en een strategisch netwerkgesprek leren voeren
  4. Presentatievaardigheden (Elevator Pitch),
  5. Inzet van Social Media : het opstellen van een aansprekend LinkedIn-profiel
  6. Starr(t), hoe voer je een goed sollicitatiegesprek
  7. Eventueel indien nodig: ondersteuning bij computergebruik
 • Tips, tools en adviezen.
 • Jobhunting en jobsearch.
 • Inzet van uw netwerk en het netwerk van InterVitae.
 • U krijgt gedurende het gehele traject de beschikking over Nederlands grootste on-line beroependatabank gekoppeld aan alle relevante actuele vacatures.

Plaatsingsfase en nazorg
Er zal minimaal één werkplekbezoek plaatsvinden om de match te beoordelen.

Overig

 • Gratis kennismakingsgesprek.
 • Er vinden elke 2 weken coachingsgesprekken plaats.
 • De gesprekken kunnen eventueel bij u thuis plaatsvinden.
 • Ik hanteer de oplossingsgerichte coaching door middel van motiverende gespreksvoering en leer u de regie zelf in handen te nemen.