Believe in what will be

Re-integratie Spoor 3

Als werkgever betaalt u soms nog 10 jaar de uitkeringsgelden van uw ex-werknemer (WGA). Het gaat in vele gevallen om veel geld.

Dan kan het inzetten van Spoor 3 u veel geld besparen. Hetzelfde geldt voor een verzekeraar. Zet mij in voor Spoor 3. Ik sta garant voor een professionele en enthousiasmerende loopbaanbegeleiding van uw werknemer.

 

Een Spoor 3-traject kan er als volgt uitzien:

Intakefase
Een goede start van een 3e spoortraject is een driegesprek met u en uw ex-werknemer.
Op basis van een intakegesprek met uw ex-werknemer stel ik een maatwerktraject samen. Maatwerk want elk mens is uniek. Wat kan uw ex-werknemer zelf oppakken en waarbij heeft hij ondersteuning nodig? Vervolgens ontvangt u een ondertekend trajectplan opgedeeld in fases.

Oriëntatie- en onderzoeksfase
In de oriëntatiefase stel ik samen met uw werknemer kerncompetenties, vaardigheden, drives, motivatie maar ook valkuilen en beperkingen vast.

Eventueel kan de zogenaamde FIT-test ingezet worden. De FIT-test is uniek en ontwikkeld door TNO. Het betreft een vragenlijst voor werknemers met een persoonlijke, sociale of fysieke beperking. Wat kan nog wel, ondanks de beperking(en)?
De Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) van UWV is ‘ingebakken’ in FIT.
Op basis hiervan stelt uw werknemer zijn eigen beroepsprofiel op en toetst deze aan de arbeidsmarkt.

Training- en sollicitatiefase

 • Een werkervaringsplaats is een uitstekende manier om mee te draaien in een ander bedrijf in een ander type functie. In overleg met uw werknemer kan een werkervarings-plaats worden gezocht. Daarbij stelt uw ex-werknemer leerdoelen op.
 • Arbeidsmarktverkenning.
 • Sollicitatie-ondersteuning:
  1. Opstellen van een marktgericht en modern CV
  2. On-line leren inschrijven bij vacature databanken en uitzendbureaus
  3. Netwerk in kaart brengen en een strategisch netwerkgesprek leren voeren
  4. Presentatievaardigheden (Elevator Pitch),
  5. Inzet van Social Media : het opstellen van een aansprekend LinkedIn-profiel
  6. Starr(t), hoe voer je een goed sollicitatiegesprek
  7. Eventueel indien nodig: ondersteuning bij computergebruik
 • Tips, tools en adviezen.
 •  Jobhunting en jobsearch.
 • Inzet netwerk ex-werknemer en netwerk InterVitae.
 • Uw werknemer krijgt gedurende het gehele traject de beschikking over Nederlands grootste on-line beroependatabank gekoppeld aan alle relevante actuele vacatures:

Plaatsingsfase en nazorg
Er zal minimaal één werkplekbezoek plaatsvinden om de match te beoordelen.

Overig

 • Gratis kennismakingsgesprek met uw ex-werknemer.
 • Uitgangspunt is dat uw ex-werknemer zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen loopbaan en leert de regie te nemen.
 • Trajectduur is maximaal 12 maanden.
 • Er vinden elke 2 weken coachingsgesprekken plaats.
 • Eenmaal per drie maanden ontvangt u een voortgangsrapportage.
 • Ik hanteer de oplossingsgerichte coaching door middel van motiverende gespreksvoering.

Offerte
Offerte op maat.