“Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.”

Samenwerking

Maria Aendenroomer is een ambitieuze professional die werkzaam is op het terrein van re-integratie (met name 1e en 2e  spoor) en loopbaanadvisering. Voor uiteenlopende opdrachtgevers begeleidt en coacht zij kandidaten van werk naar werk. Onder haar clientèle zijn er kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van psychosociale, psychische en/ of fysieke problematiek, die zij in een job coachingstraject in beweging weet te krijgen. Daarnaast adviseert zij ook het management van bedrijven bij organisatievraagstukken op het terrein van re-integratie en loopbaanontwikkeling.

Haar benadering is klantgericht. Tegelijk durft zij een autonome positie in te nemen.

Zij verricht dit werk vanuit een onderwijskundige en HRM -opleidingsachtergrond en is volledig gecertificeerd op genoemde terreinen. Inmiddels verricht zij dit werk ook als zelfstandig ondernemer.

Haar werkwijze is enerzijds mensgericht, anderzijds doel-/resultaatgericht. Zij weet in korte tijd bergen werk te verzetten. Haar energie en werklust springen in het oog, werken aanstekelijk. Zij is een fervente netwerker, bouwde afgelopen jaren een breed en gedegen netwerk op. Zij kan goed samenwerken.

Als ik Maria een loopbaanvraagstuk voorleg ervaar ik haar adviezen als zorgvuldig voorbereid en onderbouwd, deskundig en concreet. In haar benadering van het vraagstuk is zij cognitief scherp, doortastend, enthousiasmerend en ruimte gevend aan de eigen percepties van de kandidaat in kwestie.

In onze intervisie ervaar ik Maria als een professional met een grote kennis van het vakgebied, ook m.b.t. de hiermee samenhangende complexe wet- en regelgeving.

Als collega ervaar ik haar als initiatiefrijk, positief ingesteld, ondersteunend en krachtig. Tegelijk durft zij zich kwetsbaar op te stellen.

Als ik haar raadpleeg staat zij klaar met raad en daad. Zij houdt regelmatig ‘een vinger aan de pols.

Jeanine Hentenaar

Hentenaar Coaching

Als coach en bedrijfspsycholoog verzorgt Jeanine individuele coachingstrajecten voor met name leidinggevenden in het teken van management development,  persoonlijke effectiviteit, effectief communiceren en loopbaanontwikkeling.  Haar opdrachtgevers zitten vooral in de technische sector.

Als ik Jeanine een casus voorleg tijdens onze intervisies is zij in staat snel een helder, doordacht en deskundig advies te geven waar ik altijd iets mee kan. Haar aanpak is compassievol, analytisch en deskundig en werkt vaak als een “eye-opener“. Door de analyses van Jeanine krijg ik dieper inzicht in het gedrag van mijn cliënten met als gevolg dat ik hen effectiever kan coachen richting gedragsverandering en het doorbreken van hardnekkige gedragspatronen.

Maria Aendenroomer

InterVitae