“Don’t be afraid of change”

2e spoor traject Groningen

Intervitae 2e spoor traject GroningenProfessionele re-integratie met nieuwe kansen

Is de zieke werknemer niet meer te plaatsen binnen zijn of haar eigen werk en zijn er geen andere (passende) mogelijkheden binnen het eigen bedrijf? Dit betekent dat er moet worden uitgekeken naar ander werk bij een ander bedrijf. Dit is voor de werkgever én de werknemer een ingrijpend proces.

Intervitae is gespecialiseerd in het begeleiden van medewerkers die niet meer terug kunnen naar hun eigen functie én die een nieuwe kans verdienen. Met het 2e spoortraject Groningen, help ik de medewerker graag op weg naar een passende/nieuwe werkplek.

Dit traject is een verplichting voor de werkgever en vloeit voort uit de Wet Verbetering Poortwachter.

Re-integratie traject Groningen

Voor een nieuw perspectief

Bij Intervitae begrijpen we waar de werkgever mee te maken heeft en hoeveel impact dit heeft op de medewerker, maar ook op de organisatie.  Als professionele re-integratiecoach sta ik garant voor een enthousiasmerende en resultaatgerichte begeleiding van de medewerker naar een andere baan.

Fases 2e spoor traject

Intakefase

Een goede start van een 2e spoor traject is een driegesprek met Intervitae, de werkgever en de werknemer. Hierna vindt er een intakegesprek plaats met de werknemer en stel ik een maatwerk-traject*) samen. Maatwerk, want elk mens is uniek. Hierbij kijk ik naar wat de werknemer zelf kan oppakken en waarbij ondersteuning nodig is.

Intervitae draagt tevens zorg voor het op orde maken van een re-integratiedossier waarmee een loonsanctie van het UWV voorkomen wordt.

*) De werkgever ontvangt van het maatwerktraject een ondertekend re-integratieplan door de werknemer.

Oriëntatie- en onderzoeksfase

De werknemer zit in een veranderingssituatie. Verandering betekent verlies en rouw- en bij 2e spoor – verlies van werk en soms van gezondheid. En waar verlies is, is er rouw. Hier staan we eerst bij stil.

In de oriëntatiefase stel ik samen met de werknemer kerncompetenties, vaardigheden, drives, motivatie maar ook valkuilen en beperkingen vast. Beroepeninteressetesten en/of persoonlijkheidstesten kunnen naar behoefte ingezet worden.

Eventueel zet ik de FIT-test in. De afkorting staat voor de Functionele Mogelijkheden Lijst. Het is een vragenlijst voor werknemers met een persoonlijke, sociale of fysieke beperking. Wat kan nog wel, ondanks de beperking(en)? Zo wordt een passend zoekprofiel opgesteld.

De FIT-test is uniek en ontwikkeld door TNO.
De Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) van UWV is ‘ingebakken’ in FIT.

Uitgangspunt is de kortste weg naar werk waarbij de richtlijnen van het UWV (een adequaat 2e spoor traject waarbij werkhervatting extern voorop staat) gevolgd worden.

Training- en sollicitatiefase

De training- en sollicitatiefase van het traject bestaat uit de volgende onderdelen:

– Proefplaatsing

Een proefplaatsing is een uitstekende manier om mee te draaien in een ander bedrijf in een ander type functie. In overleg met de werknemer en werkgever kan Intervitae een proefplaatsing zoeken. Daarbij stelt de werknemer leerdoelen vast en is er regelmatig overleg over de voortgang.

– Detachering

Detachering bij een andere werkgever kan onderdeel zijn van een 2e spoortraject. Het mes snijdt dan aan twee kanten. De werknemer went aan een nieuw bedrijf (en nieuwe functie). De huidige werkgever spreekt een detacheringstarief af met de nieuwe werkgever. Dit bespaart een aanzienlijk bedrag in de loonkosten.
Zowel proefplaatsing als detachering gebeurt in goed overleg met de werkgever en werknemer. Immers, Spoor 1 heeft altijd voorrang.

– Arbeidsmarktverkenning

– Sollicitatie-ondersteuning

1. Opstellen van een marktgericht en modern cv
2. Online leren inschrijven bij vacaturebanken en uitzendbureaus
3. Netwerk in kaart brengen en een strategisch netwerkgesprek leren voeren
4. Presentatievaardigheden (Elevator Pitch)
5. Inzet van Social Media : het opstellen van een aansprekend LinkedIn-profiel
6. Starr(t), hoe voer je een goed sollicitatiegesprek
7. Eventueel: ondersteuning bij computergebruik

– Blended learning

De sollicitatie-ondersteuning vindt plaats door middel van moderne e-learningmodules die InterVitae verstrekt.

– Tips, tools en adviezen

– Jobhunting en jobsearch

Inzet netwerken werknemer/InterVitae

De werknemer krijgt gedurende het gehele traject van re-integratie de beschikking over Nederlands grootste online beroependatabank. Deze is gekoppeld aan alle relevante actuele vacatures.

Plaatsingsfase en nazorg 2e spoor traject

Na uitplaatsing zal er minimaal één keer in overleg met de arbeidsdeskundige een werkplekbezoek plaatsvinden. Dit om een inschatting te maken van de belasting/belastbaarheid en om te horen of de nieuwe functie past bij de werknemer.

Overig

 • Gratis kennismakingsgesprek met de werknemer
 • Tweemaandelijkse rapportages, door werknemer en Intervitae ondertekend
 • Bij een WIA-of WW-aanvraag kan Intervitae de werknemer ondersteunen
 • Elke 2 weken is er een coachingsgesprek (eventueel huisbezoek of coachingslocatie dicht in de buurt van werknemer)
 • Intervitae hanteert oplossingsgerichte coaching met motiverende gespreksvoering
 • Intervitae heeft een licentie om alle testen en persoonlijkheidsvragenlijsten van het LDC af te nemen.
 • Intervitae heeft een groot netwerk aan bedrijven en organisaties in het gehele Noorden om plaatsingen te realiseren.

Offerte

En natuurlijk is geen situatie gelijk. Daarom bied ik een offerte op maat, speciaal afgestemd op de behoeften van het bedrijf en de medewerker.

Neem vandaag nog contact met me op voor een gratis kennismakingsgesprek. Samen gaan we voor een succesvol en overtuigend re-integratie traject!

Vertrouw op Intervitae – partner in 2e spoor trajecten en re-integratie in Groningen.

2e spoor traject werknemer

Tweede spoor re-integratie

Heb je gezondheidsproblemen en heb je een (vast) contract? Ben je daarom al een tijdje uit het arbeidsproces? Is er een grote kans dat je binnen je bedrijf niet meer kunt terugkeren in je eigen functie?

Geen gemakkelijke situatie. Je hebt waarschijnlijk veel vragen en kampt met onzekerheden. Wat is mogelijk en waar ligt de vraag op de arbeidsmarkt? Overleg met je werkgever of de tijd is aangebroken om een 2e spoor traject in te zetten. Intervitae kan je daarbij begeleiden.

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek is altijd mogelijk.

Intakefase

Een goede start van een 2e spoor traject is een driegesprek met jou, de werkgever en Intervitae. Hierna vindt er een intakegesprek plaats met jou en stellen wij een maatwerk-traject*) samen. Maatwerk, want elk mens is uniek. Hierbij kijken we naar wat jij zelf kunt oppakken en waarbij je ondersteuning nodig hebt. Vervolgens ontvang je een re-integratieplan met een uitgestippeld pad.

Oriëntatie- en onderzoeksfase

Je bevindt je in een veranderingssituatie. Verandering betekent verlies en rouw- en bij 2e spoor – verlies van werk en soms van gezondheid. En waar verlies is, is er rouw. Hier staan we eerst bij stil.

In de oriëntatiefase stellen we samen kerncompetenties, vaardigheden, drives, motivatie maar ook valkuilen en beperkingen vast.

Eventueel zetten we de FIT-test in. De afkorting staat voor de Functionele Mogelijkheden Lijst. Het is een vragenlijst voor werknemers met een persoonlijke, sociale of fysieke beperking. Wat kan je nog wel, ondanks de beperking(en)? Zo stel jij je eigen beroepsprofiel op en gaat dit toetsen aan de arbeidsmarkt.

De FIT-test is uniek en ontwikkeld door TNO.
De Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) van UWV is ‘ingebakken’ in FIT.

Training- en sollicitatiefase

De training- en sollicitatiefase van het traject bestaat uit de volgende onderdelen:

– Proefplaatsing

Een proefplaatsing is een uitstekende manier om mee te draaien in een ander bedrijf in een ander type functie.

Een proefplaatsing wordt meestal voorafgegaan door enkele meeloopdagen.

– Detachering

Een detachering behoort eveneens tot de mogelijkheden. Hiertoe moet je toestemming te geven.

– Arbeidsmarktverkenning

– Sollicitatie-ondersteuning:

1. Opstellen van een marktgericht en modern cv
2. Online leren inschrijven bij vacaturebanken en uitzendbureaus
3. Netwerk in kaart brengen en een strategisch netwerkgesprek leren voeren
4. Presentatievaardigheden (Elevator Pitch)
5. Inzet van Social Media: het opstellen van een aansprekend LinkedIn-profiel
6. Starr(t), hoe voer je een goed sollicitatiegesprek
7. Eventueel: ondersteuning bij computergebruik

– Blended learning

De sollicitatie-ondersteuning vindt plaats door middel van moderne e-learningmodules die InterVitae verstrekt.

– Tips, tools en adviezen

– Jobhunting en jobsearch

– Inzet netwerk werknemer en netwerk InterVitae

– Online beroependatabank

Je krijgt gedurende het gehele traject de beschikking over Nederlands grootste online beroependatabank.

Deze is gekoppeld aan alle relevante actuele vacatures.

Plaatsingsfase en nazorg 2e spoor traject

Na uitplaatsing zal er minimaal een keer in overleg met jouw arbeidsdeskundige een werkplekbezoek plaatsvinden. Dit om een inschatting te maken van de belasting/belastbaarheid en om te horen of de nieuwe functie goed bij je past.

Overig

 • Gratis kennismakingsgesprek
 • Eventueel vinden de gesprekken bij jou thuis plaats
 • Bij een WIA – of WW -aanvraag kan ik je ondersteunen
 • Elke 2 weken is er een coachingsgesprek
 • Intervitae hanteert oplossingsgerichte coaching met motiverende gespreksvoering