“Don’t be afraid of change”

3e spoortraject

De werkgever betaalt soms nog 10 jaar de uitkeringsgelden van de ex-werknemer (WGA). Het gaat in de meeste gevallen om veel geld.

Dan kan het inzetten van Spoor 3 de werkgever veel geld besparen. Hetzelfde geldt voor een verzekeraar. Zet mij in voor Spoor 3. Ik sta garant voor een professionele en enthousiasmerende loopbaanbegeleiding van de werknemer.

Fases 3e spoor traject

Intakefase

Een goede start van een 3e spoortraject is een driegesprek met Intervitae, de werkgever en de ex-werknemer.
Op basis van een intakegesprek met de ex-werknemer stel ik een maatwerktraject samen. Maatwerk, want elk mens is uniek. Wat kan de ex-werknemer zelf oppakken en waarbij heeft hij ondersteuning nodig? Vervolgens ontvangt de werkgever een ondertekend trajectplan opgedeeld in fases.

Oriëntatie- en onderzoeksfase

In de oriëntatiefase stel ik samen met de werknemer kerncompetenties, vaardigheden, drives, motivatie maar ook valkuilen en beperkingen vast.

Eventueel kan de zogenaamde FIT-test ingezet worden. De FIT-test is uniek en ontwikkeld door TNO. Het betreft een vragenlijst voor werknemers met een persoonlijke, sociale of fysieke beperking. Wat kan nog wel, ondanks de beperking(en)?

De Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) van UWV is ‘ingebakken’ in FIT.
Op basis hiervan stelt de werknemer zijn eigen beroepsprofiel op en toetst deze aan de arbeidsmarkt.

Training- en sollicitatiefase

 • Een werkervaringsplaats is een uitstekende manier om mee te draaien in een ander bedrijf in een ander type functie. In overleg met de werknemer kan een werkervaringsplaats worden gezocht. Daarbij stelt de ex-werknemer leerdoelen op.
 • Arbeidsmarktverkenning
 • Sollicitatie-ondersteuning:
  1. Opstellen van een marktgericht en modern cv
  2. On-line leren inschrijven bij vacature databanken en uitzendbureaus
  3. Netwerk in kaart brengen en een strategisch netwerkgesprek leren voeren
  4. Presentatievaardigheden (Elevator Pitch)
  5. Inzet van Social Media : het opstellen van een aansprekend LinkedIn-profiel
  6. Starr(t), hoe voer je een goed sollicitatiegesprek
  7. Eventueel indien nodig: ondersteuning bij computergebruik
 • Tips, tools en adviezen
 •  Jobhunting en jobsearch
 • Inzet netwerk ex-werknemer en netwerk InterVitae.
 • De werknemer krijgt gedurende het gehele traject de beschikking over Nederlands grootste on-line beroependatabank gekoppeld aan alle relevante actuele vacatures:

Plaatsingsfase en nazorg

Er zal minimaal één werkplekbezoek plaatsvinden om de match te beoordelen.

Overig

 • Gratis kennismakingsgesprek met de ex-werknemer.
 • Uitgangspunt is dat de ex-werknemer zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen loopbaan en leert de regie te nemen.
 • Trajectduur is maximaal 12 maanden.
 • Er vinden elke twee weken coachingsgesprekken plaats.
 • Eenmaal per drie maanden ontvangt de werkgever een voortgangsrapportage.
 • Ik hanteer de oplossingsgerichte coaching door middel van motiverende gespreksvoering.

Offerte

Offerte op maat

3e spoor traject werknemer

Je ontvangt een WGA-uitkering en je vorige werkgever betaalt de uitkeringslasten? Wil je graag terug naar de arbeidsmarkt en heb je daarbij ondersteuning nodig? Mogelijk kom je in aanmerking voor een re-integratietraject Spoor 3. Informeer bij je vorige werkgever.

3e spoor traject

Intakefase

Een goede start van een 3e spoortraject kan een driegesprek met Intervitae, jou en je ex-werkgever zijn. Ook is hieraan voorafgaand een vrijblijvend kennismakingsgesprek met mij mogelijk.

Vervolgens vindt er een intakegesprek plaats waarbij je aangeeft wat je loopbaanvragen zijn en waar je ondersteuning bij nodig hebt.

Oriëntatie- en onderzoeksfase

In de oriëntatiefase stellen we samen je kerncompetenties, vaardigheden, drives, motivatie maar ook valkuilen en beperkingen vast.

Eventueel kan de zogenaamde FIT-test ingezet worden. De FIT-test is uniek en ontwikkeld door TNO. Het betreft een vragenlijst voor werknemers met een persoonlijke, sociale of fysieke beperking. Wat kan nog wel, ondanks de beperking(en)?
Op basis hiervan stel je je eigen beroepsprofiel op en toetst deze aan de arbeidsmarkt.

Training- en sollicitatiefase

 • Een werkervaringsplaats is een uitstekende manier om mee te draaien in een ander bedrijf in een ander type functie. In overleg kan een werkervarings-plaats worden gezocht.
 • Arbeidsmarktverkenning.
 • Sollicitatie-ondersteuning:
  1. Opstellen van een marktgericht en modern CV
  2. On-line leren inschrijven bij vacature databanken en uitzendbureaus
  3. Netwerk in kaart brengen en een strategisch netwerkgesprek leren voeren
  4. Presentatievaardigheden (Elevator Pitch),
  5. Inzet van Social Media : het opstellen van een aansprekend LinkedIn-profiel
  6. Starr(t), hoe voer je een goed sollicitatiegesprek
  7. Eventueel indien nodig: ondersteuning bij computergebruik
 • Tips, tools en adviezen.
 • Jobhunting en jobsearch.
 • Inzet van je netwerk en het netwerk van InterVitae.
 • Je krijgt gedurende het gehele traject de beschikking over Nederlands grootste on-line beroependatabank gekoppeld aan alle relevante actuele vacatures.

Plaatsingsfase en nazorg

Er zal minimaal één werkplekbezoek plaatsvinden om de match te beoordelen.
 

Overig

 • Gratis kennismakingsgesprek.
 • Er vinden elke 2 weken coachingsgesprekken plaats.
 • De gesprekken kunnen eventueel bij jou thuis plaatsvinden.
 • Ik hanteer de oplossingsgerichte coaching door middel van motiverende gespreksvoering en leer je de regie zelf in handen te nemen.