“Yes, we can”

Re-integratie na burn-out

Intervitae-re-integratie-na-burn-out-Groningen-yes-we-canBegeleiden/coachen op de werkvloer

Tegenwoordig ligt burn-out steeds vaker op de loer. Veel – vooral jonge – werknemers vallen regelmatig voor langere tijd uit door prestatiedruk en hoge werkdruk. Daarom zoeken bedrijven steeds vaker naar een re-integratiecoach voor hun werknemer. Iemand die weet waar de werknemer mee zit, die de medewerker coacht en begeleidt bij zijn re-integratie na een burn-out.

Bij Intervitae ben je hiervoor op het juiste adres. Ik heb meer dan 25 jaar expertise met het begeleiden en coachen van medewerkers die na een periode van uitval, met plezier terugkeren op de werkvloer.

Hiervoor gebruik ik de Flow-Wolf methode en maak bij het coachen gebruik van een stappenplan. Hieronder is het stappenplan uitgewerkt. Nu eerst meer informatie over wat de Flow-Wolf methode inhoudt.

Terug in de flow na burn-out

Flow-Wolf methodiek

In mijn coachpraktijk gebruik ik de Flow-Wolf methodiek, nu eerst wat getallen over onderzoek naar burn-out onder de beroepsbevolking in Nederland.

In 2000 was 10% van de Nederlands beroepsbevolking burn-out. In 2021 bracht ASR een rapport uit waaruit blijkt dat 1 op de 5 werknemers burn-out is. Ook door corona is er een hoog ziekteverzuim binnen veel branches waardoor de druk op de overige werknemers hoger is geworden.

Met de methodiek van Flow-Wolf biedt Intervitae praktische én pragmatische coaching om uit de burn-out te komen en zo weer voldoening – Flow – in het werk te ervaren.

De methodiek van Flow-Wolf is al meer dan 20 jaar in gebruik bij professionals. Hierbij is 97% van de begeleidingstrajecten succesvol. Bij 3% is er sprake van een andere problematiek.

Coaching bij burn-out

Inzicht in oorzaken en methoden

Door te testen, krijg je inzicht in de oorzaken en de ernst van een burn-out. Gaat het om stress, overspannenheid of burn-out? Het kan ook zijn dat de medewerker op weg is naar een burn-out. Daarom start ik het begeleidingstraject met gevalideerde testen.

Flow-Wolf methode

Gevalideerde testen

Ik gebruik gevalideerde testen volgens de Flow-Wolf methode. Tijdens de intake neem ik de Werkdruktest en de Symptomentest af. Beide testen zijn gevalideerde testen van dr. B. Potter. Deze burn-out-expert heeft in de vragenlijsten de situaties waarin burn-out ontstaat, verwerkt.

De Werkdruktest heeft als doel om de oorzaken op de werkvloer boven tafel te krijgen, de Symptomentest geeft inzicht in de klachten, de aard, de ernst en de duur ervan. Het resultaat van de testen en de bevindingen tijdens de intake, bepaalt de inhoud van de begeleiding. Beide testen zijn pragmatisch én de enige op de wereld die oorzaken en symptomen meten. *)

*) Na 2 tot 3 maanden neemt Intervitae de testen weer af om te kijken of er voortgang is. Aan het einde van de begeleiding is dan duidelijk welke aandachtspunten er nog zijn.

Vervolgens maak ik een begeleidingsplan. Intervitae schat in hoeveel sessies nodig zijn om weer op de been te komen.

Het doel van de begeleiding is ervoor te zorgen dat de medewerker energie opbouwt en de situatie (weer) onder controle krijgt.

Doorgaans is een traject van 6 tot 8 gesprekken voldoende om hem/haar weer op de rit te krijgen. Bij ernstige klachten zullen we overwegen om te verwijzen naar de huisarts of psycholoog.

Hieronder lees je het stappenplan bij re-integratie na burn-out.

Re-integratie na burn-out, stappenplan

Energieopbouw: de eerste stap in het herstelproces

We gaan werken aan energieopbouw: dit is de eerste stap in het herstelproces. We gaan een klachtenprofiel opstellen. Wat levert spanning op? Maar vooral ook laat ik de medewerker per dag  één positieve ervaring opschrijven. Vaak focust iemand met burn-out zich vooral op wat misgaat. Daarom is het zinvol om de focus te verruimen en de medewerker te laten zien dat er ook positieve ervaringen zijn.

Om deze positieve ervaringen helder te krijgen gaan we de flow-momenten registreren: Wat zijn de geluksmomenten? Deze geven energie!

Energieopbouw: de tweede stap in het herstelproces

Mensen met burn-out zijn vaak teleurgesteld doordat ze dingen doen die niet lukken. Daardoor treedt energieverlies op. We werken aan een reëel verwachtingspatroon dat zorgt voor energieopbouw.

Ook nemen we de dagstructuur onder de loep. De werknemer vult enkele weken een registratieformulier van de dagstructuur in en we analyseren of er voldoende aandacht is voor opstaan, slapen, eten, rusten, bewegen en leuke activiteiten.

Want doet hij wel voldoende activiteiten die energie geven? Of vindt hij dat er van alles moet? Tijdens de ‘moet’- activiteiten krijg je niet meer energie. De activiteiten waar de medewerker zin in heeft, geven meer kans op het verkrijgen van energie.

Naast leuke dingen doen, is beweging van groot belang. Vooral wandelen is goed voor de aanmaak van endorfine. Ook kunnen we ontspanningsoefeningen doen. Wat is haalbaar en wat past goed?

Verdere opbouw herstelproces: stap 3

Vervolgens gaan we verder met de opbouw van het herstelproces aan de hand van thema’s die we samen vaststellen. Hieronder een aantal voorbeelden van thema’s gerelateerd aan werk:

– Kernkwaliteitenkwadrant Plus

Het kernkwaliteitenkwadrant geeft inzicht in sterke eigenschappen, valkuilen en uitdagingen. Is er een link met de burn-out?

– Negatieve en realistische gedachten:

Als negatieve gedachtes vooral het leven beheersen, gaan we daarmee aan de slag. Negatieve gedachten zetten we om in effectieve nieuwe gedachten.

Tussenevaluatie

Na ongeveer 8 weken – als de medewerker meer energie heeft – neem ik weer de Werkdruktest en de Symptomentest af. Afhankelijk van de uitkomst, bekijken we welke punten nog aandacht nodig hebben.

Aan het werk

Tot slot: richting werk

Samen met de medewerker en in goed overleg met de leidinggevende, Arbo-arts en/of HR-adviseur geven we de vorm aan de re-integratie na een burn-out. Hierbij kunnen de volgende items een rol spelen:

 • Motivatie: denk aan de flow!
 • Bewustwording van waarden
 • Time-management
 • Positieve en negatieve taakeigenschappen
 • Sluit de huidige functie van medewerker nog wel aan op zijn/haar waarden en kwaliteiten?

Hoe te re-integreren?

 • Hoe terugkomen op het werk?
 • Communicatie met leidinggevende, bedrijfsarts en collega’s
 • Met welke taken starten?
 • Planning en doelen stellen
 • Opbouwen? Hoe? Hoeveel uur?
 • Grenzen stellen

Intervitae geeft veel praktische tips waardoor een goede re-integratie na burn-out is geborgd voor de werknemer én de werkgever.

Evaluatie

Voelt de werknemer dat hij/zij zelf verder kan?
Dan is het tijd om het begeleidingstraject af te sluiten.
Weer neem ik de Werkdruktest en de Symptomentest af.

We bespreken eventuele aandachtspunten.
De medewerker ontvangt alle testresultaten op papier.

Veel succes in de toekomst. Yes we Can!

Intervitae werkt AVG-proof. In het begin van het traject bespreken we wat wel en wat niet gecommuniceerd mag/kan worden naar derden.