Believe in what will be

Re-integratie Spoor 2

Is uw zieke werknemer niet meer plaatsbaar binnen zijn of haar eigen werk en zijn er geen andere (passende) mogelijkheden binnen uw bedrijf? Voor u en uw werknemer een ingrijpend proces. Want er moet uitgekeken worden naar ander werk bij een ander bedrijf (Wet Verbetering Poortwachter). Hierbij kunt u mijn hulp inschakelen. Ik sta garant voor een professionele en enthousiasmerende begeleiding van uw werknemer naar een andere baan. Schakel mij in!

 

Een Spoor 2-traject kan er als volgt uitzien:

Intakefase
Een goede start van een 2e spoortraject is een driegesprek met u en de werknemer. Vervolgens stel ik op basis van een intakegesprek met uw werknemer een maatwerk-traject samen. Maatwerk want elk mens is uniek. Wat kan uw werknemer zelf oppakken en waarbij heeft hij of zij ondersteuning nodig? Vervolgens ontvangt u een door de werknemer ondertekend trajectplan opgedeeld in fases.

Oriëntatie- en onderzoeksfase
Uw werknemer bevindt zich in een veranderingssituatie. Verandering betekent vaak verlies, verlies van gezondheid en werk. En waar verlies is kan rouw optreden. Hierbij wordt eerst stil gestaan in het traject.

In de oriëntatiefase stel ik samen met uw werknemer kerncompetenties, vaardigheden, drives, motivatie maar ook valkuilen en beperkingen vast.

Eventueel kan de zogenaamde FIT-test ingezet worden. De FIT-test is uniek en ontwikkeld door TNO. Het betreft een vragenlijst voor werknemers met een persoonlijke, sociale of fysieke beperking. Wat kan nog wel, ondanks de beperking(en)?

De Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) van UWV is ‘ingebakken’ in FIT.
Op basis hiervan stelt uw werknemer zijn eigen beroepsprofiel op en toetst deze aan de arbeidsmarkt.

 • Training- en sollicitatiefase
  Een werkervaringsplaats is een uitstekende manier om mee te draaien in een ander bedrijf in een ander type functie. In overleg met uw werknemer kan een werkervarings-plaats worden gezocht. Daarbij stelt uw werknemer leerdoelen op.
 • Arbeidsmarktverkenning
 • Sollicitatie-ondersteuning:
  1. Opstellen van een marktgericht en modern CV
  2. On-line leren inschrijven bij vacature databanken en uitzendbureaus
  3. Netwerk in kaart brengen en een strategisch netwerkgesprek leren voeren
  4. Presentatievaardigheden (Elevator Pitch),
  5. Inzet van Social Media : het opstellen van een aansprekend LinkedIn-profiel
  6. Starr(t), hoe voer je een goed sollicitatiegesprek
  7. Eventueel indien nodig: ondersteuning bij computergebruik
 • Tips, tools en adviezen
 • Jobhunting en jobsearch

Inzet netwerk werknemer en netwerk InterVitae
Uw werknemer krijgt gedurende het gehele traject de beschikking over Nederlands grootste on-line beroependatabank gekoppeld aan alle relevante actuele vacatures.

Plaatsingsfase en nazorg
Na uitplaatsing zal er minimaal een keer een werkplekbezoek plaatsvinden in overleg met uw arbeidsdeskundige om een inschatting te maken van de belasting/belastbaarheid.

Overig

 • Gratis kennismakingsgesprek met uw werknemer.
 • Bij een eventuele WIA – of WW -aanvraag kan ik uw werknemer ondersteunen.
 • Er vinden elke 2 weken coachingsgesprekken plaats.
 • Ik hanteer de oplossingsgerichte coaching door middel van motiverende gespreksvoering.

Offerte
Offerte op maat.